Xunta de Goberno Local

Volver

Está integrada por:

Presidente: D. Rafael Cuiña Aparicio.

Vogais:  Dª. Katia Margaret Procino Toimil

             Dª. Teresa Varela Fisteus.

             D. Tomás Vilariño Fidalgo.

             D. Nicolás María González Casares.

             Dª. Celia Alonso Caramés.

             D. Francisco Xavier Vilariño Taboada.

            Dª. Lara Rodríguez Peña. 

Archivos: 

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín