BASES PARA A SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE 3 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

BASES PARA A SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE 3 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

Contratación de 3 auxiliares de policía local 

Duración: 3 meses

Prazo de presentación de instancias: 10 días hábiles desde a publicación do anuncio (desde o 14/06/2018 ata o 27/06/2018, ambos inclusive)

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín