BASES DA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN INTERINA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL A TEMPO PARCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ÓRGANO DE XESTIÓN MUNICIPAL (ORGANISMO INTERMEDIO LIXEIRO DO FEDER)- ESTRATEXIA LALÍN SSUMA 21

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín