SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DO PADROADO CULTURAL DE LALÍN: 1 DOCENTE DE TROMPA, 1 DOCENTE DE TROMPETA E 1 DOCENTE DE FAGOT

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

DATA PUBLICACIÓN BOPPO: 14/01/2020

BASES PROCESO DE SELECCIÓN PLAN CONCELLOS 2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 24 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín