Concello de Lalín Terceiro Trimestre

Concello de Lalín Terceiro Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín