BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA Lª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO. (BC032017) (EE 5054/2017)

BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA Lª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO. (BC032017) (EE 5054/2017)

Aprobación do expediente:

XGL 26/12/2017

Data límite presentación de ofertas:

Postos interiores/exteriores/imaxe de marca: 26 de xaneiro de 2018.

Postos polbo: 2 de febreiro de 2018.

Lugar de presentación de ofertas:

Rexistro Xeral do Concello de Lalín

Modo de presentación das ofertas:

Mediante instancia e modelos de solicitude, acompañados da documentación esixida nas bases.

Adxudicación:

Mellor oferta económica. 

Correo electrónico de contacto:

victor.blanco@lalin.gal

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín