BASES PARA CONCERTAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN E DIFUSIÓN DA “LALÍN PORK ART” NO MARCO DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN (BP042017) (EE6089/2017).

BASES PARA CONCERTAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL PARA A REALIZACIÓN E DIFUSIÓN DA “LALÍN PORK ART” NO MARCO DA FEIRA DO COCIDO DE LALÍN (BP042017) (EE6089/2017).

Aprobación do expediente:

Resolución 02/01/2018

Data límite presentación de ofertas:

16/01/2018

Lugar de presentación de ofertas:

Rexistro Xeral do Concello de Lalín

Modo de presentación das ofertas:

Mediante instancia e modelo de solicitude,  na forma e requisitos establecidos nas bases

Correo electrónico de contacto:

fe.ramos@lalin.gal

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín