PERFIL DO CONTRATANTE

A partir do 1 de Xuño de 2016, todas as licitacións do Concello de Lalín, publicaranse na Plataforma de Contratación do Estado.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín