Concello de Lalín Primer Trimestre

Concello de Lalín Primer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de marzo de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín