Concello de Lalín Segundo Trimestre

Concello de Lalín Segundo Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de xuño de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín