Campaña “Ningún neno/a sen xoguete” 2018

Campaña “Ningún neno/a sen xoguete” 2018
Martes 4 de Decembro de 2018 - 1) Procurar que todos/as os/as nenos e nenas procedentes de unidades familiares en situación de desvantaxe social poidan recibir un agasallo en Reis. 2) Fomentar e promover accións solidarias entre os veciños e veciñas do Concello de Lalín e sensibilizalos da importancia deste tipo de actuacións como factor de progreso. 3) Crear e reforzar un tecido social solidario no Concello de Lalín do que formen parte non só persoas a nivel individual senón tamén institucións, asociacións e empresas do noso entorno.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Familias do Concello de Lalín que se encontren en situación de desvantaxe social con menores de idades comprendidas entre os 0 e os 12 anos de idade.

ACTUACIÓNS:

Recadación dos agasallos no DESVÁN MUNICIPAL (xoguetes, xogos educativos, material escolar, roupa, etc) ubicado naa Memorias dun neno labrego nº14 - baixo de luns a venres en horario de 9:00h a 15:00h dende o día 3 de decembro de 2018 ata o 3 de xaneiro de 2019. As persoas de referencia son Yoleida González e Diana Peña.

***Calquera persoa ou entidade que non poda achegar a súa doazón neste horario poderá concretar outra data e horario de entrega chamando ao Concello de Lalín 986 78 70 60 (persoa de referencia Eva Prieto).

Convidamos a institucións, asociación, empresas ou persoas individuais a colaborar publicitando a campaña ou organizando algunha inicitiva solidaria para que tódalas persoas interesadas podan participar na Campaña “NINGÚN NENO E NENA SEN XOGUETE” 2018.

Os agasaios entregaranse na primeira semana do mes de xaneiro.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín