Mª ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ

Mª ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ

Licenciada en Filoloxía Moderna, de profesión docente, e criou e educou a unha filla e a un fillo. Actualmente é Formadora feminista, analista de xénero e escritora. Pertence á Aula de Debate e Formación Feminista na Sede da Universidade de Alicante e é Presidenta da Asociación “Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres”.

Durante máis de trinta anos da súa vida foi profesora de Secundaria e Bacharelato, labor que compaxinou durante anos coa autoformación e a participación en grupos de traballo

Desde 1980, en que cofundou o Feminario de Alicante, (grupo de estudos e reflexión sobre a condición das mulleres), desenvolve tarefas de estudo, formación e divulgación da Coeducación, a Igualdade entre homes e mulleres, a Linguaxe non sexista e a análise e enfoque de Xénero, colaborando, como docente ou como experta, en moi diversas instancias (Universidades, Sindicatos, Institucións de Igualdade, Centros educativos e de Profesorado, Proxectos europeos ou de innovación educativa, Concellos, Institucións formativas, Administracións públicas, Consellos de Mocidade, Asociacións de mulleres, ONGs.) de distintos países e lugares e dirixíndose a públicos moi diversos.

En 2013 efectuou unha Consultoría Internacional no Ministerio de Educación da República Dominicana, para a introdución da transversalidade de xénero e a Igualdade no currículo escolar.

Licenciada en Filoloxía Moderna, de profesión docente, e criou e educou a unha filla e a un fillo. Actualmente é Formadora feminista, analista de xénero e escritora. Pertence á Aula de Debate e Formación Feminista na Sede da Universidade de Alicante e é Presidenta da Asociación “Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres”.

Durante máis de trinta anos da súa vida foi profesora de Secundaria e Bacharelato, labor que compaxinou durante anos coa autoformación e a participación en grupos de traballo.

Desde 1980, en que cofundou o Feminario de Alicante, (grupo de estudos e reflexión sobre a condición das mulleres), desenvolve tarefas de estudo, formación e divulgación da Coeducación, a Igualdade entre homes e mulleres, a Linguaxe non sexista e a análise e enfoque de Xénero, colaborando, como docente ou como experta, en moi diversas instancias (Universidades, Sindicatos, Institucións de Igualdade, Centros educativos e de Profesorado, Proxectos europeos ou de innovación educativa, Concellos, Institucións formativas, Administracións públicas, Consellos de Mocidade, Asociacións de mulleres, ONGs.) de distintos países e lugares e dirixíndose a públicos moi diversos.

En 2013 efectuou unha Consultoría Internacional no Ministerio de Educación da República Dominicana, para a introdución da transversalidade de xénero e a Igualdade no currículo escolar.

É coautora de 19 libros colectivos e autora de artigos e relatorios en revistas e publicacións especializadas (unha cincuentena).

É autora dos seguintes libros: "Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía" (Narcea ed. 1999), de “Hijas de la Igualdad, herederas de injusticias” (Narcea ed. 2008) y de “ La Igualdad también se aprende: Cuestión de Coeducación” (Narcea ed. 2010)


Como encargos institucionais realizou os seguintes:

Una Guía para jóvenes de ambos sexos en prevención de la violencia de género, titulada “Guía para evitar amores que matan-Guía del buen amor”. (Consejo de la Juventud de Alicante, 2004)

Dos Guías para “La Buena Coeducación de niñas y niños y “para la buena coeducación de nuestras hijas e hijos”, dirigidas a las familias (Gobierno de Cantabria, 2007-08)

Un libro de texto para la asignatura “Igualdad de género” del Bachillerato para el estado de Oaxaca (México) titulado “La Igualdad es un derecho” (2008)

Un texto denominado L.I.C. (Lenguaje para la Igualdad en la Comunicación), para la Campaña de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Alicante (2008)

Materiales curriculares con enfoque de género para la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (Gobierno de Cantabria, 2008)

Colección de artículos mensuales sobre el tema de Coeducación para el periódico profesional “Escuela”, desde septiembre de 2010, hasta junio de 2013.

Materiales didácticos digitales denominados “Coeducando en Familia. Espacios para la Igualdad” (Ayuntamiento de Maracena (Granada), 2015)


Portal Transparencia

Roteiros de Lalín