Convenios urbanísticos para a execución do planemaneto para a obtención anticipada de terreos dotacionais necesarios para a construcción dunha glorieta na intersección da Avenida Xosé Cuíña e Avenida Monserrat, localizados dentro do ámbito do Plan Parcial

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín