Val - Bermés - Sello

Estado: Activa decreto

Fase: Bases Definitivas

Superficie: 2.093 Ha.

Nº de propietarios:739

Estado: Activa decreto

Fase: Bases Definitivas

Superficie: 2.093 Ha.

Nº de propietarios:739

Tipo:Pública.
Ultima fase aprobada:Decreto.
Parroquias de Val,Bermés,Sello, Erbo,Fontecabalos e lugares de Palmou e Méixome.
Concello:Lalín. Provincia:Pontevedra.
Nº de parcelas antigas:5.607.
Nº de Decreto: 208/2008
Data de aprobación do Decreto: 04/09/2008 (DOG 18/09/2008)

CLASIFICACIÓN DE TERRAS E COEFICIENTES DE COMPENSACIÓN
Prado de 1ª (P1) 100 puntos.
Prado de 2ª (P2) 80
Prado de 3ª (P3) 60
Prado de 4ª (P4) 40
Labradío de 1ª (L1) 80
Labradío de 2ª (L2) 70
Labradío de 3ª (L3) 50
Labradío de 4ª (L4) 30
Monte de 1ª (M1) 60
Monte de 2ª (M2) 40
Monte de 3ª (M3) 25
Monte de 4ª (M4) 10
Inculto (I) 1
Inculto construcción (IC) 0

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín