Contacta

Auditorio:

Rúa do Parque, s/n

986 783570 / 71


Banda de Lalín:

Rúa do Parque, s/n

986 783570 / 71

banda@bandadelalin.com

www.bandadelalin.com


Conservatorio profesional:

Rúa do Parque, s/n

986 783570 / 71

conservatorio@lalin.org