Sede Electrónica Concello de Lalín
Plan de Acción para o Comercio e a Hostalería
Percorridos Virtuais
O Castro Tecnolóxico
Turismo de Lalín

Descubre a súa vida interior

VER MÁIS

Lalín en Imaxes

Unha vila aberta para disfrutar

VER MÁIS

Radio Lalín

Escóitanos no 106.8 FM

ESCOITAR RADIO LALIN

Corporación

Servizo Municipal de Emprego

O servizo Municipal de Emprego está ubicado na pranta baixa do Concello de Lalín. Praza de Galicia, 1. Lalín.

O seu horario de atención o público é de luns a vernes, de 8:00 a 15:00 horas. Teléfono 986787060.

É un servizo dependente da Concellería de Actividade Económica, Comercio e Emprego, desenvolve unha serie de programas e accións interrelacionadas que engloban a totalidade dos procesos de busca e creación de emprego. 

É un instrumento da política de desenvolvemento local e de creación de postos de traballo que busca optimizar os recursos dispoñibles para acadar unha maior eficacia das medidas a favor do emprego.

OBXECTIVOS:

 • Fomentar o emprego e mellorar os mecanismos de acceso ao mercado de traballo.
 • Favorecer, dunha forma especial, os colectivos con especiais dificultades de inserción
 • Elevar os niveis de formación e cualificación profesional.
 • Impulsar o autoemprego e a capacidade emprendedora
 • Desenvovler os novos xacementos de emprego.

ORIENTACIÓN LABORAL

 • Asesoramento grupal e individualizado sobre os recursos que en materia de busca activa de emprego, formación para o emprego e emprendeduría
 • Servizo de apoio na procura de emprego aos demandantes remitidos desde o Servizo Público de Emprego de Galicia.

FORMACIÓN 

 • Accións formativas destinas a mellorar a cualificación profesional, a reciclaxe ou a especialización dos cidadans desempregados ou ocupados, adaptando a oferta formativa aos requirimentos do mercado de traballo e facilitándo a súa inserción laboral ou promoción profesional.

INTERMEDIACIÓN

 • Desenvolvemento dun sistema sistema  de intermediación entre a oferta e a demanda. Proceso:
 • Recepción da oferta de emprego: A empresa solicitante, ben a través de correo electrónico ou chamada telefónica, fainos chegar a oferta de traballo, para o cal debe cubrir o FORMULARIO DE ALTA DUNHA OFERTA DE EMPREGO.
 • Busca de candidatos: Análise das características solicitadas pola empresa e busca das persoas candidatas que reúnan o perfil solicitado.
 • Contacto cos/as potenciais candidatos/ás: Poñémonos en contacto, por correo electrónico ou por teléfono, coas persoas resultantes da busca para comunicarlles a oferta de traballo recibida. 
 • Entrega dos currículos á empresa: Envíanse por correo electrónico os que cumpren as características da oferta de traballo. 
 • Seguimento telefónico á empresa para coñecer a situación da selección. 

ASESORAMENTO A  EMPRENDEDORES

 • Programa de apoio a persoas emprendedoras que queren poñer en marcha un proxecto empresarial  mediante o desenvolvemento de actuacións encamiñadas a apoiar e formar a persoas emprendedoras para simplificar todas as dificultades que se encontran no proceso de creación de empresas, a través de titorías personalizadas e formación a medida para a realización do seu plan de empresa. 

Noticias

O GOBERNO DE LALÍN APROBA UNHAS BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL MÁIS TRANSPARENTES E OBXECTIVAS QUE NA ETAPA ANTERIOR

O concello elimina a entrevista nos procedementos de contratación e crea listas de para cubrir os postos demandados. Contrataranse monitoras/es deportivos, persoal de limpeza e axentes de aparcadoiro. Coa creación destes postos dase resposta ás demandas actuais do Concello, “aínda que no futuro seguiranse abrindo novas bolsas”. Ler máis

O CONCELLO CONTRATARÁ A 34 TRABALLADORES A TRAVÉS DO PLAN DE CONCELLOS DA DEPUTACIÓN

Os contratos terán unha duración aproximada de 10 meses. A selección de persoal tramitarase a través do INEM xa que os contratados deberán ser persoas en situación de desemprego. O Goberno decidiu priorizar no reforzo da brigada de obras e crear, como novidade, unha brigada ambiental. Ler máis

UN TOTAL DE 8 EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN BENEFÍCIANSE DAS AXUDAS DO CONCELLO AO EMPRENDEMENTO E Á FORMACIÓN DE EMPREGO

Cada beneficiario recibirá a cantidade de 1.000 euros que deben ir destinados a sufragar os primeiros gastos realizados pola empresa. Katia Procino recalcou a “firme aposta do Goberno pola creación de emprego, tal e como mostran os incremento das partidas postas en marcha para esta materia”. Ler máis

O CONCELLO SOLICITA A CONTRATACIÓN DE 34 TRABALLADORES ACOLLÉNDOSE AO PLAN DE EMPREGO DA DEPUTACIÓN

A selección dos perfís realizouse de modo consensuado entre os membros do Goberno, tras estudar as principais necesidades de cada departamento. Os contratos fixarán xornadas de 35 horas semanais por un período inicial de dous meses. 4 dos novos empregados irán dirixidos á creación dunha brigada temporal que se encargará en exclusiva de arranxar desperfectos no Paseo do Pontiñas. Ler máis

LALÍN PON EN MARCHA UN CURSO GRATUÍTO DE PREVENCIÓN NO SECTOR DA CONSTRUCIÓN PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

Impartirase para un máximo de 25 persoas con sesións presenciais e outras a distancia. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes de inscrición no Rexistro Xera do Concello dende o día 28 de setembro ao 1 do próximo mes. O Concello está comprometido coas políticas activas de emprego e aposta polas accións formativas como unha das medidas máis efectivas coas que mellorar a empregabilidade. Ler máis

O GOBERNO MUNICIPAL INICIA A ELABORACIÓN DOS ORZAMENTOS PARA O VINDEIRO ANO

As contas municipais priorizarán o investimento en políticas sociais, a recuperación do rural e a dinamización económica, social e cultural do concello. Ler máis

O CONCELLO APROBA AS BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES POLICÍAS LOCAIS

As instancias para formar parte deste proceso selectivo deben ser presentadas nos 20 días naturais posteriores á publicación das bases nos boletíns oficiais . Para acceder a unha praza será necesario superar unha proba física e outra de carácter teórico. Ler máis

PROCINO RECORDA QUE OS INTERESADOS EN PARTICIPAR NO “EMPRENDE LALÍN XOVE 2015/16” DEBEN ANOTARSE NO CÓDIGO 930 DA OFICINA DE EMPREGO

A concelleira sinala que “é necesario darlle a máxima visibilidade a este programa de inserción laboral e facelo absolutamente transparente”. O prazo de presentación de solicitudes para optar ás bolsa de axuda para a creación de novas empresas, permanecerá aberto ata o próximo 15 de outubro. Ler máis

O CONCELLO ACTIVARÁ O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “EMPRENDE LALÍN XOVE 2015/2016”

O proxecto busca, a través de diferentes accións, conseguir a inserción laboral das persoas integradas no programa. En total poderán participar 60 persoas do concello de Lalín con menos de 30 anos e en situación de desemprego. Ler máis

O CONCELLO ACTIVA UNHA SERIE DE AXUDAS A EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN COMO ESTÍMULO PARA A CREACIÓN DE EMPREGO

O programa conta cun orzamento de 12.000 euros, cun máximo de ata 1.000 euros por empresa ata acadar o orzamento total asignado. Poderán acollerse ás bolsas todas aquelas empresas privadas de nova creación sexa cal sexa a forma xurídica que adopten os promotores. Ler máis