cabecera seccion agraria

Decreto de venda directa de produtos primarios

Volver a Novas

BOP de 30 de setembro de 2014,

Decreto 125/2014 de 4 de setembro polo que se regula en Galicia a venda directa dos productos primarios desde as explotacións á persoa consumidora final.