cabecera seccion agraria

Axudas.

Axudas PAC.

Orde de 10 de marzo de 2015 pola que se regula os pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural.

Prazo dende o 1 de marzo ata o 15 de Maio.