XXVIº PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO GASTRONÓMICO “ÁLVARO CUNQUEIRO”

Prazo de presentación de traballos: comenzará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 16/01/2020

Data de publicación do extracto no BOPPO: 18/12/2019 

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín