BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN

2020 PRAZO DE SOLICITUDE: Comenzará a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e estenderase ata o  15 día hábil posterior á finalización do estado de alarma.

DATA PUBLICACIÓN DO EXTRACTO da convocatoria das bases: 11/05/2020

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín