AXUDAS PREMIOS E BOLSAS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA DESTINADAS AO MANTEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELLO DE LALÍN

2020 PRAZO DE SOLICITUDE: Comenzará a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e estenderase ata o  15 día hábil posterior á finalización do estado de alarma.

DATA PUBLICACIÓN DO EXTRACTO da convocatoria das bases: 11/05/2020

BOLSAS COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO. CURSO 2019/2020

Prazo de presentación de solicitudes : de 17/09/2019 ao 01/10/2019 ambos incluídos

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN"

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN"

PRAZO DE SOLICTUDE: DO 20 de agosto ao 9 de setembro

XXVIº PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO GASTRONÓMICO “ÁLVARO CUNQUEIRO”

Prazo de presentación de traballos: comenzará ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 16/01/2020

Data de publicación do extracto no BOPPO: 18/12/2019 

BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CELEBRACION DE FESTAS PARROQUIAIS 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: do 12 de setembro ao 1 ou de outubro de 2019.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2019

Prazo de presentación de solicitudes: do 4 ao 25 de setembro de 2019.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín