SOLICITUDES POSTOS VENDA AMBULANTE PARA O ANO 2015

SOLICITUDES POSTOS VENDA AMBULANTE PARA O ANO 2015

SOLICITUDES POSTOS VENDA AMBULANTE PARA O ANO 2015

AS SOLICITUDES DE POSTOS DE VENDA AMBULANTE PARA O ANO 2015 DEBERANSE SOLICITAR E PRESENTAR NO REXISTRO DE ENTRADA DO CONCELLO DE LALÍN ANTES DO DÍA 4 DE DECEMBRO ACOMPAÑANDO A DOCUMENTACIÓN ESIXIDA E FIRMADAS POLO SOLICITANTE.

TODOS AQUELES QUE NON PRESENTEN A DOCUMENTACIÓN NO PRAZO INDICADO ENTENDERASE QUE RENUNCIAN Á SOLICITUDE DO POSTO.

OS POSTOS SERÁN ADXUDICADOS AOS SOLICITANTES QUE TEÑAN TODA A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín