SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUTORES/AS DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2017

Publicación do anuncio do proceso selectivo na prensa local: 28.06.2017.

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles. Do 29.06.2017 ao 05.07.2017.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA DE APTITUDE FÍSICA 18.07.2017 ás 10:00 horas na Nave de Protección Civil.

Roteiros de Lalín