SELECCIÓN DE PERSOAL

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: CINCO (5) PEÓNS/AS DE OBRAS - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 15.05.2017 ás 10:30 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 22.05.2017 ás 10:30 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

25.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

NOVO PROCESO SELECTIVO (2 POSTOS). Convocatoria de novos/as candidatos/as:

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 08.06.2017 ás 12:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 14.06.2017 ás 12:00 horas no Campo da Feira Novo.

14.06.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: CINCO (5) PEÓNS/A XARDINEIROS/AS - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 12.05.2017 ás 11:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 19.05.2017 ás 09:30 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

25.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

NOVO PROCESO SELECTIVO (4 POSTOS). Convocatoria de novos/as candidatos/as:

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 08.06.2017 ás 10:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 14.06.2017 ás 09:00 horas no Campo da Feira Novo.

14.06.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

NOVO PROCESO SELECTIVO (3 POSTOS). Convocatoria de novos/as candidatos/as:

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 19.06.2017 ás 09:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 19.06.2017 ás 11:30 horas no Campo da Feira Novo.

19.06.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 15.05.2017 ás 13:30 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 19.05.2017 ás 12:00 horas no Concello de Lalín.

25.05.2017. Convócase á persoa aspirante que NON procedeu a acreditar, mediante certificación ou validación, no prazo de presentación de instancias, o coñecemento da lingua galega establecido nas bases reguladoras, á realización da PROBA DE GALEGO, de carácter obrigatorio e eliminatorio, que terá lugar o 29.05.2017 ás 10:00 horas no Concello de Lalín.

29.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: DOUS (2) TÉCNICOS/AS INFORMÁTICOS/AS - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 16.05.2017 ás 13:30 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 22.05.2017 ás 08:00 horas no Concello de Lalín.

25.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) BIBLIOTECARIO/A - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 12.05.2017 ás 14:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 22.05.2017 ás 14:00 horas no Concello de Lalín.

25.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

Roteiros de Lalín