SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


BASES EDUCADOR/A SOCIAL

Convocatoria e Bases reguladoras do porceso de selección, por concurso oposición, dun/dunha Educador/a Social, persoal laboral temporal, para a prevención de condutas aditivas, Proxecto "Aquelar, Srvizo de Prevención de Adicións".

PROFESOR DE TROMPA PARA O CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LALÍN

Bases para a selección de Persoal Laboral Temporal para o Conservatorio Profesional de Música do Padroado Cultural de Lalín: 1 PROFESOR DE TROMPA

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín