SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


PROCESO SELECTIVO OBRADOIRO DE EMPREGO FORESTA LALÍN II

Postos a seleccionar:

1 Director/a

1 Titor/a

1 Docente da especialidade: Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

1 Docente da especialidade: Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 3 CONDUTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA E 1 CAPATAZ, 1 PEÓN ESPECIALISTA CONDUTOR E 3 PEÓNS, EN CALIDADE DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA, PARA A PARTICIPACIÓN EN TAREFAS DE PREVENCIÓN E DEFENS

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria nun diario de máxima difusión.

PUBLICACIÓN ANUNCIO: venres, 5/06/2020

Inicio prazo: luns, 8/06/2020

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio en prensa

Data publicación anuncio: 05/06/2020

Data inicio prazo solicitudes: 8/06/2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO/A ENCARGADO/A DE LEVAR A CABO O PROXECTO “AQUELAR II, SERVIZO DE PREVENCIÓN DE ADICCIÓNS”

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOPPO: venres, 12.06.2020

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA LABORAL TEMPORAL DE CARÁCTER INTERINO, DUNHA PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE LALÍN

O prazo de solicitudes será de 10 dias hábiles seguintes á publicación do anuncio da convocatoria e das bases no BOPPO.

Data de publicación do anuncio no BOPPO: VENRES, 19/06/2020

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín