SELECCIÓN DE PERSOAL

OBRADOIRO DE EMPREGO "Rivero Social Lalín". PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNADO E EQUIPO


ALUMNADO: LISTA DEFINITIVA DE SELCCIONADOS/AS E SUPLENTE

EQUIPO: 

SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNHA PRAZA DE POLICÍA LOCAL COMO PERSOAL FUNCIONARIO

Bases de selección para o nomeamento en propiedade polo procedemento ordinario mediante oposición libre de dúas (2) prazas de categoría de policías locais como funcionarios de carreira do Concello de Lalín.

PRAZO: 20 días naturais, a contar desde o 4/11/2015, incluído.

Anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra (BOPPO)

Anuncio no Diario Oficial de Galica (DOG)

Anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE)

(FACER DOBLE CLIK SOBRE O TÍTULO PARA PODER VER O DESPREGABLE)

Roteiros de Lalín