NOVO: PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN". Subvención: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

 NOVO: PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO "FORESTA LALÍN". Subvención: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

O proceso de selección iniciase coas SONDAXES a realizar pola Oficina de Emprego do SPEG.

 • Inicio das sondaxes: semán do 1 de outubro.

Proceso de selección posterior: A realizar por grupo de traballo Xunta-Concello, segundo as bases de selección elaboradas pola xefatura territorial da Consellería.

Data de inicio estimada: Principios do mes de outubro 2018

OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL "FORESTA LALÍN"

ESPECIALIDADES FORMATIVAS:

 1. Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes. Certificado de NIVEL 1
 2. Repoboacións Forestais e Tratamentos Silvícolas. Certificado de NIVEL 2

ALUMNADO TRABALLADOR PARTICIPANTE:

 • 20 persoas desempregadas inscritas no SPEG, de 18 ou mais anos de idade.
 • 10 por cada especialidade formativa
 • Requisitos: VER BASES
 • Requisitos xerais: Posuir a capacidade funcional e capacidade física para o normal aprendizaxe da formación a impartir; Adaptabilidade á oferta dos postos a desempeñar.

PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE A SELECCIONAR: VER BASES E BAREMOS

 • 1 Directo/a
 • 1 Titor/a
 • 1 Experto/a docente para a especialdiade de "Actividades auxiliares e conservación e mellora de montes"
 • 1 Experto/a docente para a especialidade de "Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas"

DURACIÓN DO PROXECTO:

 • 9 meses

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín