BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN, POR CONCURSO OPOSICIÓN, DE UN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL E UN/UNHA MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE INCLUSIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN INMIGRANTE.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín