BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 32 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS 2019 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 32 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN CONCELLOS 2019 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín