BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE LIMPEZA PREVENTIVAS NO MEDIO RURAL DE LALÍN. (APROL RURAL 2019)

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE LIMPEZA PREVENTIVAS NO MEDIO RURAL DE LALÍN. (APROL RURAL 2019)

Contratación realizada ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fometno do emprego no medio rural (APROL RURAL)

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín