BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO/A ENCARGADO/A DE LEVAR A CABO O PROXECTO “AQUELAR II, SERVIZO DE PREVENCIÓN DE ADICCIÓNS”

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO/A ENCARGADO/A DE LEVAR A CABO O PROXECTO “AQUELAR II, SERVIZO DE PREVENCIÓN DE ADICCIÓNS”

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOPPO: venres, 12.06.2020

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín