BASES PROCESO DE SELECCIÓN PLAN CONCELLOS 2020

BASES PROCESO DE SELECCIÓN PLAN CONCELLOS 2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 24 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Nº trab

OCUPACIÓNS

MESES

1

Técnico de comercio

9

1

Técnico secretaría

6

1

Administrativo

6

2

Auxiliares de información turística

6

1

Animador sociocultural

6

2

Peóns forestais

9

2

6

4

Peóns albanel

9

3

Peóns obras públicas

8

1

Condutor camión

9

2

Condutores tractor desbrozadora

9

1

Condutor de pala retroexcavadora mixta

9

1

Condutor motoniveladora

9

1

Conserxe

6

1

Técnico en informática

6,5

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín