BASES PARA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A PARTICIPACIÓN EN TAREFAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2018

BASES PARA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A PARTICIPACIÓN EN TAREFAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2018

O persoal a seleccionar será: 3 CONDUTORES DE CAMIÓN MOTOBOMBA. E Unhaa Brigada de Prevención composta por: 1 XEFE DE BRIGADA/CAPATAZ; 1 PEÓN ESPECIALISTA CONDUTOR; 3 PEÓNS 

PUBLICADAS CUALIFICACIÓNS FINAIS PROCESO SELECCIÓN: CONDUTORES VEHÍCULO MOTOBOMBA; CINCO TRABALLADORES BRIGADA

2ª CONVOCATORIA PARA CONDUTOR VEHÍCULO MOTOBOMBA. UNHA PRAZA.

  XA PUBLICADA: CUALIFICACIÓNS FINAIS PROCESO DE SELECCIÓN

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín