BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DO PADROADO CULTURAL DE LALÍN: 1 DOCENTE DE TROMPA, 1 DOCENTE DE TROMPETA E 1 DOCENTE DE FAGOT

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín