BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 4  AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio en prensa

Data publicación anuncio: 05/06/2020

Data inicio prazo solicitudes: 8/06/2020

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín