BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) OFICIAL DE 1ª CARPINTEIRO/A - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) OFICIAL DE 1ª CARPINTEIRO/A - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 12.05.2017 ás 08:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 19.05.2017 ás 08:30 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

NOVO PROCESO SELECTIVO (1 POSTO). Convocatoria de novos/as candidatos/as:

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 08.06.2017 ás 11:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 13.06.2017 ás 09:00 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

14.06.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

Roteiros de Lalín