BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) CONDUTOR/A DE CAMIÓN CON REMOLQUE - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: UN (1) CONDUTOR/A DE CAMIÓN CON REMOLQUE - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 18.05.2017 ás 10:30 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 25.05.2017 ás 12:00 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

25.05.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

Roteiros de Lalín