BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: DOUS (2) CONDUTORES/AS DE CAMIÓN - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN: DOUS (2) CONDUTORES/AS DE CAMIÓN - Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2017 da Deputación Provincial

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 12.05.2017 ás 12:30 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 19.05.2017 ás 13:30 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

NOVO PROCESO SELECTIVO (2 POSTOS). Convocatoria de novos/as candidatos/as:

1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA ESCRITA TIPO TEST. 08.06.2017 ás 14:00 horas no Concello de Lalín.

2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA. 13.06.2017 ás 12:30 horas na nave de obras do Campo da Feira Novo.

14.06.2017. Ábrese un prazo de 5 días hábiles para que as persoas que superaron a fase de oposición presenten a documentación requirida nas bases reguladoras.

Roteiros de Lalín