BASES DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN AXENTE NOTIFICADOR/A–CONSERXE

BASES DE SELECCIÓN PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN AXENTE NOTIFICADOR/A–CONSERXE

Publicación das bases reguladoras no BOPPO núm. 69 do 7 de abril de 2017.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

Prazo de presentación de instancias: 10 DÍAS HÁBILES desde o seguinte ao da publicación.

Roteiros de Lalín