BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2016

BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2016

Prazo de presentación de solicitudes: 5 de agosto de 2016

Publicación lista definitiva de admitidos 08/08/2016.

Publicación corrección lista definitiva de admitidos 09/08/2016

Convócase aos candidatos para a realización da primeira proba da fase de oposición (proba de aptitude física) para o día 10/08/2016 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación dos resultados de cualificación da proba de aptitude física. 10/08/2016.

Convócase aos candidatos para a realización da segunda proba da fase de oposición (proba escrita) para o día 11/08/2016 ás 08:30 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación plantilla de respostas proba escrita. 11/08/2016.

Publicación dos resultados de cualificación da proba escrita. 11/08/2016.

Convócase aos candidatos para a realización da terceira proba da fase de oposición (proba práctica) para o día 12/08/2016 ás 08:30 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación dos resultados de cualificación da proba práctica, coñecemento de galego, valoración de méritos e CUALIFICACIÓNS FINAIS. 12/08/2016

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín