SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Publicación das Bases Xerais de constitución da BOLSA DE EMPREGO no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 132 do 11/07/2017.

Publicación das Bases Específicas de convocatoria da bolsa de emprego na categoría TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 234 do 07/12/2017.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). Do 11/12/2017 ao 22/12/2017 (ambos incluídos).

BASES PARA SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A PARTICIPACIÓN EN TAREFAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2018

O persoal a seleccionar será: 3 CONDUTORES DE CAMIÓN MOTOBOMBA. E Unhaa Brigada de Prevención composta por: 1 XEFE DE BRIGADA/CAPATAZ; 1 PEÓN ESPECIALISTA CONDUTOR; 3 PEÓNS 

PUBLICADAS CUALIFICACIÓNS FINAIS PROCESO SELECCIÓN: CONDUTORES VEHÍCULO MOTOBOMBA; CINCO TRABALLADORES BRIGADA

NOVA CONVOCATORIA PARA CONDUTOR VEHÍCULO MOTOBOMBA. UNHA PRAZA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  Do 13 ao 27 de agosto. 

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín