SELECCIÓN DE PERSOAL

Estás no apartado dos PROCESOS SELECTIVOS do Concello de Lalín. Este apartado consta de VARIAS PÁXINAS. Podes acceder a estas páxinas coa axuda do NAVEGADOR do final do apartado.

Os procesos selectivos están CLASIFICADOS da seguinte maneira:

 Procesos EN CURSO. O prazo de presentación de instancias está ABERTO ou a selección ainda NON FINALIZOU.

 Procesos PECHADOS. O prazo de solicitude NON ESTÁ ABERTO. Finalizou a selección da praza/s convocada/s. 


BASES PROCESO DE SELECCIÓN PLAN CONCELLOS 2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 24 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, AO ABEIRO DA LIÑA 3 DO PLAN PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio en prensa

Data publicación anuncio: 05/06/2020

Data inicio prazo solicitudes: 8/06/2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 TÉCNICO/A ENCARGADO/A DE LEVAR A CABO O PROXECTO “AQUELAR II, SERVIZO DE PREVENCIÓN DE ADICCIÓNS”

O prazo para presentar as solicitudes será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOPPO: venres, 12.06.2020

BASES REGULADORAS APROL RURAL 2020

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 4 TRABALLADORES, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PARA A REALIZACIÓN DE TAREFAS DE LIMPEZA PREVENTIVAS NO MEDIO RURAL DE LALÍN. (APROL RURAL 2020)

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA PERCEPTORES DA RISGA

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 20 TRABALLADORES/AS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, PERCEPTORES DA RISGA PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO 2020

BASES PROCESO SELECCIÓN PARA O SERVIZO DE ATENCIÓN ÁS MIGRACIÓNS

BASES DE SELECCIÓN, POR CONCURSO OPOSICIÓN, DE UN/ UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL, UN/UNHA TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL E UN/UNHA MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín