Período medio de pago a proveedores - Segundo ley de Morosidade 2015

Patronato cultural Primer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de marzo de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Primer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de marzo de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Segundo Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de xuño de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Segundo Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de xuño de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Tercer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Tercer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.015, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín