Pleno Municipal e Xunta de Goberno Local

O goberno e a administración municipal están integrados fundamentalmente por uns órganos necesarios que están presentes nos concellos:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín