Periodo medio de pago segundo ley de Morosidade

De conformidade co  establecido na Disposición Adicional Primera de la Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público,  ponse en coñecemento xeral o PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.


2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


Portal Transparencia

Roteiros de Lalín