BCO012017 - BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS DE FEIRA NA ZONA DO REGUEIRIÑO DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2017.

Aprobación do expediente:

XGL 07/08/2017

Data límite presentación de ofertas:

01/09/2017

Lugar de presentación de ofertas:

Rexistro Xeral do Concello de Lalín

Modo de presentación das ofertas:

En DOUS SOBRES pechados na forma e requisitos establecidos nas bases

Correo electrónico de contacto:

fe.ramos@lalin.gal

Roteiros de Lalín