BC022017 - BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA NA ZONA DO REGUEIRIÑO, DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2017. (BC022017)

BC022017 - BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS DE VENDA NA ZONA DO REGUEIRIÑO, DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2017. (BC022017)

Aprobación do expediente:

XGL 04/09/2017

Data límite presentación de ofertas:

22/09/2017

Lugar de presentación de ofertas:

Rexistro Xeral do Concello de Lalín

Modo de presentación das ofertas:

Mediante instancia e modelo de solicitude, previo abono da taxa correspondente,  na forma e requisitos establecidos nas bases

Correo electrónico de contacto:

fe.ramos@lalin.gal

Roteiros de Lalín