BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA LIª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO.

BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS NA LIª EDICIÓN DA FEIRA DO COCIDO.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 8 de febreiro de 2019.

Presentación: en sobre cerrado no Rexistro do Concello de Lalín (non se admiten solicitudes a través de correo electrónico).

Enderezo electrónico de contacto: contratacion@lalin.gal

PREZO mínimo por posto.
Postos interiores
63,50 €
Postos exteriores
Bares e similares
105,41 €

Food trucks
140,54 €
Postos tradicionais de polbo
52,70 €
Posto imaxe de marca
105,41 €

Número de postos:

Establécese a seguinte distribución por sectores produtivos, con arranxo ao establecido no Proxecto de Feira:

- Cárnicas e derivados e alimentación → 50% da ocupación da carpa: 24 postos.
- Industria → 30% da ocupación da carpa: 14 postos.
- Artesanía → 20% da ocupación da carpa: 9 postos.

O reparto de postos realizarase con arranxo á distribución exposta, podéndose integrar as vacantes en cada un dos sectores produtivos con solicitudes correspondentes a outro sector produtivo.

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín