BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS DE POSTOS DE VENDA NA ZONA DO REGUEIRIÑO, DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2019.

BASES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS DE POSTOS DE VENDA NA ZONA DO REGUEIRIÑO, DURANTE AS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o día 20 de setembro ás 12:00 horas.
Número máximo de postos: 3

Prezo por posto: 61,56€

Solicitudes: Rexistro de Entrada do Concello de Lalín previo pagamento do posto ou postos solicitados

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín