Período medio de pago a proveedores - Segundo ley de Morosidade

De conformidade co  establecido na Disposición Adicional Primera de la Lei Orgánica 9/2013, de 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público,  ponse en coñecemento xeral o PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

Patronato cultural Primer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de marzo de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Cuarto Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de decembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Primer Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 31 de marzo de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Terceiro Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural de Lalín Terceiro Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de setembro de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Patronato Cultural Segundo Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de xuño de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Concello de Lalín Segundo Trimestre

Atendendo aos datos que reflicte a nosa contabilidade a 30 de xuño de 2.014, o dato indicado é o que a continuación se expón:

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín