PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Publicación das Bases Xerais de constitución da BOLSA DE EMPREGO no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 132 do 11/07/2017.

Publicación das Bases Específicas de convocatoria da bolsa de emprego na categoría TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 234 do 07/12/2017.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). Do 11/12/2017 ao 22/12/2017 (ambos incluídos).

Roteiros de Lalín