BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: PERSOAL DE LIMPEZA PARA SERVIZOS XERAIS

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: PERSOAL DE LIMPEZA PARA SERVIZOS XERAIS

A previsión inicial de prazas é: 5 PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA: 1 a xornada completa e 4 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA A VALORACIÓN DE MÉRITOS

Contra a valoración da fase de concurso, as persoas interesadas poderán formular alegacións ante o tribunal, no prazo de 10 días naturais, contados a partir do 07/05/2016, incluído

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPO

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín