BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: MONITOR DEPORTIVO PARA O COMPLEXO LALÍN ARENA

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: MONITOR DEPORTIVO PARA O COMPLEXO LALÍN ARENA

A previsión inicial de prazas é :3 MONITORES DEPORTIVOS: 2 a xornada completa e 1 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA BAREMACIÓN DE MÉRITOS

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPOAVISO IMPORTANTE: DETECTADO UN ERRO, O TEMARIO DE MONITOR DEPORTIVO PARA O COMPLEXO LALIN ARENA SUFRIU UNHA MODIFICACIÓN, QUEDANDO O TEMARIO DEFINITIVO PUBLICADO O 26/02/2016

Portal Transparencia

Roteiros de Lalín