Corporación

Katia Margaret Procino Toimil (CxL / CxG)

Área de Comercio, Emprego e Réxime Interno

Miguel Ángel Medela Dobarro (CxL / CxG)

 Área de Infraestruturas Rurais, Actividades e Instalacións Deportivas e Relacións con Clubes Deportivos.

Teresa Varela Fisteus (CxL / CxG)

 Segundo Tenente de Alcalde. Área de Facenda e Patrimonio.

Tomás Vilariño Fidalgo (CxL / CxG)

 Área de  Novas Tecnoloxías.

Nicolás González Casares (PSdeG - PSOE)

Primeiro Tenente de Alcalde. Área de Urbanimo, Vivenda, Benestar Social, Saúde Pública, Eventos Deportivos e Xestión do Lalín Arena.

Celia Alonso Caramés (PSdeG -PSOE)

Área de Medio Ambiente, Parques e Xardíns, Muller e Igualdade.

José Manuel Hermida Arias (PSdeG - PSOE)

 Área de Actividade e Produción Agrogandeira.

Lara Rodríguez Peña (APAC)

 Terceiro Tenente de Alcalde. Área de Cultura e Educación

Francisco Vilariño Taboada (BNG)

Áreas de Obras no casco urbán e actuacións no rural, Turismo e relacións co organismo de xestión tributaria delegado.

Roteiros de Lalín